internationell domstol

Skriftlig fråga 1997/98:884 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1997/98:884 av Carina Hägg (s) till justitieministern om internationell domstol

Konferensen som har kallats den viktigaste på det juridiska området under detta århundrade skall pågå i Rom under fem veckor med ca 4 000 delegater. Trots att frågan om en permanent krigstribunal varit diskuterad under många år - ja under årtionden återstår många frågetecken. Oenighet råder i dag bland delegaterna bl.a. kring den internationella åklagarens oberoende, vilket inflytande över processen skall FN:s säkerhetsråds fem permanenta medlemmar, USA, Ryssland, Frankrike, Storbritannien och Kina få, skall våldtäkter undantas från den lista som räknar upp de brott som skall falla under beteckningen krigsförbrytelser. Själv har jag redan tidigare lyft fram den intressanta frågan om huruvida brott i förfluten tid över huvud taget kommer att kunna granskas i en kommande rättsprocess, och den bortre tidsgränsen för brott begångna i förfluten tid.

Men det finns också en annan aspekt som måste belysas innan en eventuell konvention skall undertecknas. Hade Sydafrikas val av väg mot försoning genom Sanningskommissionen varit möjlig om vi redan hade haft den nu skissade krigstribunalen inrättad? Kommer det i framtiden vara möjligt för andra länder att likt Sydafrika göra upp med ett sorgligt kapitel i sitt förflutna på ett för oss juridiskt otraditionellt sätt - men för den skull inte mindre effektivt?

Min fråga till regeringen är om denna försäkrat sig om att en försoningsprocess som Sanningskommissionen i Sydafrika kan vara möjlig att genomföra även i en framtid.

 

 

 

 

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-06-18 Anmäld: 1998-06-22 Besvarad: 1998-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga