Interimistiskt återkallande av skatteupplagstillstånd

Skriftlig fråga 2013/14:727 av Hans Olsson (S)

Hans Olsson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Den grova, organiserade brottsligheten är givetvis intresserad av brott som kan ge stora brottsvinster. Manipulationer av skatteupplag är därför attraktiva. Vad brottslingen då gör är att utnyttja långsamheten i kontroll- och övervakningssystem. Skatteverket menar att det därför är nödvändigt att interimistiskt kunna återkalla rätten till att hålla ett skatteupplag. En särskilt kvalificerad handläggare som är granskningsledare ska kunna göra detta, alternativt ska granskningsledaren kunna lämna in en ansökan om återkallande till Förvaltningsrätten.

Avser finansministern att ta initiativ till att ge möjlighet till återkallande utifrån något av Skatteverkets förslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-07-11 Överlämnad: 2014-07-15 Sista svarsdatum: 2014-07-29 Besvarad: 2014-08-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga