Interdepartementalt undanröjande av gränshindren

Skriftlig fråga 2013/14:480 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 11 mars

Fråga

2013/14:480 Interdepartementalt undanröjande av gränshindren

av Anders Karlsson (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Visionen om en integrerad Öresundsregion handlar om en stark region i norra Europa med 3,5 miljoner invånare, starka universitet och högskolor och ett starkt kunskaps- och forskningsinriktat näringsliv. Ett Skåne med högre tillväxt och lägre arbetslöshet kan bli ett viktigt tillskott för att kunna finansiera välfärden i framtiden.

Regionala och lokala politiker på bägge sidor Sundet arbetar intensivt med att stödja integrationsarbetet. Engagemanget är stort även i näringslivet och fackföreningsrörelsen på lokal och regional nivå. Men många av de åtgärder som behöver vidtas kräver nationella beslut. Tyvärr har vi nu en regering som inte bara är ointresserad – i Öresundsregionen upplever politiker från alla partier att regeringen snarare motarbetar utvecklandet av Öresundsregionen.

Öresundskommittén har beskrivit och åtskilliga gånger uppvaktat regeringen om hindren för pendlingen, men väldigt lite händer. Vi menar att det bör inrättas ett organ inom regeringen med de departement som är berörda av integrationsfrågorna som ska vara samarbetspart till Öresundskommittén och se till att frågorna kommer på den nationella dagordningen.

Jag har följande fråga:

Avser statsministern att inrätta en interdepartemental organisation i syfte att skynda på arbetet med att undanröja gränshindren?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-03-11 Anmäld: 2014-03-11 Besvarad: 2014-03-24 Svar anmält: 2014-03-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-24)