Intensivvården

Skriftlig fråga 2013/14:765 av Eva Olofsson (V)

Eva Olofsson (V)

till Socialminister Göran Hägglund (KD)

 

Trots att transporter av intensivvårdspatienter innebär allvarligt ökade risker för patienten har antalet transporter nästan tredubblats på sex år. Det visar Svenska Intensivvårdsregistrets senaste rapport.

Tredubblingen beror på brist på specialistsjuksköterskor och att det finns för få vårdplatser. År 2008 fick 200 intensivvårdspatienter förflyttas från ett sjukhus till ett annat. År 2013 nästan tredubblades siffran, knappt 600 intensivvårdspatienter fick åka ambulans till ett annat sjukhus.

Det som händer är att man packar ihop en patient, packar in alla slangar, all utrustning, alla mediciner och all övervakningsutrustning. Det här pågår året om, dygnet runt, men framför allt under sommaren.

Det fattas specialistsjuksköterskor som krävs på intensivvårdsavdelningar och det fattas vårdplatser. Transporter är något av det mest riskabla patienter kan utsättas för. Det gäller även transporter inom sjukhuset. Bara att gå på en röntgenundersökning är riskabelt och att förflytta någon externt i en bil, då är risken mycket större.

Enligt överläkare Christina Agvald Öhman, som arbetar på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och är ordförande vid Svenska Intensivvårdsregistret som ligger bakom rapporten, handlar det om 30 procents ökad risk att dö för dem som flyttas på grund av egen resursbrist.

Jag vill därför fråga socialminister Göran Hägglund:

Vad avser socialministern att göra för att komma till rätta med bristen på vårdplatser och specialistsjuksköterskor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-08-21 Överlämnad: 2014-08-21 Besvarad: 2014-09-05 Sista svarsdatum: 2014-09-05 Anmäld: 2014-09-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga