Intellektuell funktionsnedsättning och hedersrelaterat förtryck och våld

Skriftlig fråga 2019/20:331 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

TRIS är en organisation som aktivt motarbetar förtryckande och förnedrande traditioner som hindrar individers utveckling, såsom förbud mot utbildning och lönearbete, förbud mot att förfoga över materiella resurser och förbud mot att medverka i sociala aktiviteter. TRIS motsätter sig också normer och värderingar som syftar till att begränsa individens rörelsefrihet, att utesluta individer ur en gruppgemenskap om man bryter mot en norm, att bli vilseledd eller tvingad till ett äktenskap mot den egna viljan samt att kontrollera kvinnors sexualitet genom exempelvis könsstympning.

TRIS har gjort en undersökning som visar att människor, speciellt kvinnor, som befinner sig i en hederskontext har en extra sårbarhet ifall de dessutom har en intellektuell funktionsnedsättning. Hedern är överordnad allt.

Den 23 oktober 2019 besökte TRIS riksdagen och drog det viktigaste ur undersökningen. Funktionsnedsatta som lever i en hederskontext är enligt undersökningen ofta i djup beroendeställning till sin familj. Familjen väljer ofta att gömma den funktionsnedsatta när det kommer folk, vid fester med mera. Familjen och den funktionsnedsatta har ofta bristande kunskap om funktionsnedsättningen och känner skam. Detta skapar ett hinder för att få LSS-insatser, och den funktionsnedsatta blir försummad och exkluderad. Det blir också många gånger problem när släktingar är assistenter eller god man eftersom detta leder till stor inlåsningseffekt, och myndigheter larmar om att det är brist på insyn.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad avser socialministern att göra för att hjälpa gruppen intellektuellt funktionsnedsatta som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-07 Överlämnad: 2019-11-08 Anmäld: 2019-11-12
Svar på skriftlig fråga