Integritetsskydd vid betalning

Skriftlig fråga 2009/10:734 av Lindberg, Camilla (fp)

Lindberg, Camilla (fp)

den 16 april

Fråga

2009/10:734 Integritetsskydd vid betalning

av Camilla Lindberg (fp)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Varje köp du gör med ditt kort registreras. De stora matkedjorna har satt i system att utnyttja information om våra inköp. Sammanställningen används sedan för specialriktade erbjudanden till kunder utifrån att de ställt samman vad vi köper.

De stora kreditkortsföretagen sitter inne med mycket värdefull information på motsvarande sätt.

Vilken garanti har jag som konsument att inte kortföretagen en dag börjar tjäna pengar på att förse företag med uppgifter om vad jag handlat?

Opinionsinstitutet Demoskop har intervjuat 1 666 personer om bland annat integritet. Av de intervjuade säger 67 procent att kontanter skyddar den personliga integriteten. Motsvarande siffra för kort är 8 procent.

I samma undersökning tycker 38 procent av svenska folket att det är mycket viktigt att kunna betala både med kontanter och kort, ytterligare 41 procent tycker att det är ganska viktigt. Bara 13 procent tycker att det är ganska oviktigt och 8 procent att det är helt oviktigt.

Frågan är hur ansvarigt statsråd ser på konsekvenserna av regeringens satsningar på kortbetalningar, både vad gäller människors valfrihet och den personliga integriteten.

Mot den bakgrund vill jag fråga om statsrådet avser att ta något initiativ när det gäller integritetsskyddet vid betalning.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-04-16 Anmäld: 2010-04-16 Besvarad: 2010-04-21 Svar anmält: 2010-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-21)