Integrationsarbetet i Öresund

Skriftlig fråga 2005/06:1803 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 13 juni

Fråga 2005/06:1803 av Ulf Holm (mp) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Integrationsarbetet i Öresund

Integrationsarbetet mellan de olika regionerna i Öresund går sakta men säkert framåt. Dock återstår fortfarande en hel del att lösa, med allt från kommunikation till skattefrågan.

Många som pendlar över sundet mellan Sverige och Danmark framför fortfarande att det är en hel del praktiska problem som är olösta. Olikheter i regelverk tycks också spela för att hindra arbetslösa att söka jobb på andra sidan sundet.

Det kanske skulle vara önskvärt med en huvudansvarig Öresundssamordnare som tog ordentligt tag i dessa frågor och som gav integrationen i Öresundsområdet ett ansikte. Dagens organisering av integrationen tycks oklar och vi skåningar skulle ha mycket att vinna på att frågan om integrationen kunde påskyndas.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet hur arbetet med integrationsarbetet i Öresundsområdet kan stärkas och hur ministern ställer sig till att utse en Öresundssamordnare.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-06-13 Anmäld: 2006-06-13 Besvarad: 2006-06-29 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-27)