Inställda rättegångar till följd av åtalads frånvaro

Skriftlig fråga 2007/08:1506 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 29 juli

Fråga

2007/08:1506 Inställda rättegångar till följd av åtalads frånvaro

av Lennart Sacrédeus (kd)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Enligt uppgifter i medierna ökar antalet inställda rättegångar på grund av att den åtalade håller sig undan delgivning eller inte infinner sig till rättegång. Mellan åren 2005 och 2007 ökade antalet inställda rättegångar med 20 procent och inget tyder på att denna ökning avtar under 2008, enligt Domstolsverkets statistik. Under de tre senaste åren har mer än 15 000 brottsmålsrättegångar ställts in!

Delgivningslag (1970:428) stadgar att delgivning ska ske brevledes med åtföljande delgivningskvitto, samt i vissa fall via telefon eller stämningsman. Om åtalad inte inställer sig till den rättegång denne kallats till kan vite utdömas. Polisen har vidare möjlighet att hämta den åtalade, men detta sker endast då den åtalade redan tidigare uteblivit och endast vid allvarligare brott.

Att åtalade kan hålla sig undan rättskipningen på detta sätt är stötande. Inte bara berövas offret chansen till ett avslut och skadestånd; den åtalade kan även begå nya brott. Så var fallet med den pappa som nyligen anhölls för att ha dödat sin tvåårige son i Huskvarna. Under två års tid hade tingsrätten sökt honom utan framgång, då han åtalats för misshandel av pojkens mor. Om delgivningen fungerat i misshandelsärendet kanske tvååringen hade levt i dag.

Det vore därför, för det första, välkommet att åtalad kan hämtas av polis till huvudförhandling redan första gången denne uteblir, för det andra att förhandlingen kan påbörjas utan den åtalade på plats och för det tredje att domstol kan döma person i sin frånvaro till högst sex månaders fängelse och inte bara tre som i dag. Registret över efterlysta måste slutligen fungera väl.

Är justitieministern utifrån det ovan anförda beredd att skärpa straffsatserna och åtgärderna för att förhindra att åtalad uteblir vid huvudförhandling?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-29 Besvarad: 2008-08-12 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-12)