Inspektioner vid svåra olyckor

Skriftlig fråga 2013/14:649 av Ylva Johansson (S)

Ylva Johansson (S)

till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

 

I byggbranschen inträffade totalt ca 3 400 olyckor förra året. Av dessa olyckor var 679 så allvarliga att de anmäldes till Arbetsmiljöverket. Det handlar om olyckor som lett till dödsfall eller personskador av olika grad, till exempel frakturer och svåra blödningar. Myndigheten har till uppgift att granska allvarliga olyckor för att visa vad som hänt och ställa krav på arbetsgivaren för att liknande olyckor inte ska hända igen.

Enligt tidningen Byggnadsarbetaren var det dock bara drygt hälften av dessa anmälda olyckor som ledde till inspektion på plats. Vid 290 av de 679 allvarliga olyckorna förra året skedde aldrig några inspektioner på plats över huvud taget.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Avser regeringen att vidta några åtgärder för att fler allvarliga olyckor ska inspekteras på plats av Arbetsmiljöverket för att förhindra att liknande olyckor händer igen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-05-28 Överlämnad: 2014-05-29 Sista svarsdatum: 2014-06-04 Besvarad: 2014-06-10
Svar på skriftlig fråga