Inslag av frågor om demokrati i högskoleutbildning kopplad till Kina

Skriftlig fråga 2009/10:147 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 4 november

Fråga

2009/10:147 Inslag av frågor om demokrati i högskoleutbildning kopplad till Kina

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Kina är världens till folkmängd största stat och en ekonomisk jätte på uppgång. Svenska företag slåss om att få etablera sig i Kina och handeln med Kina slår nya rekord. Ett svenskt riksdagsparti vill etablera kinesiska (mandarin) som ett språkval på lägre utbildningsnivåer.

Samtidigt är Kina också världens största diktatur. I ingen annan stat förvägras så många människor rösträtt, valfrihet av olika slag samt mänskliga rättigheter. Inom arbetslivet existerar både barnarbete och slavarbete på kontraktsbasis. En betydande censur råder bland annat av Internet. Etniskt och religiöst förtryck pågår i både Tibet och Xinjiang, här försöker den kinesiska centralregimen också att göra den inhemska majoritetsbefolkningen till minoriteter i sitt eget land via uppmuntran av hankinesisk invandring. Det finns gott om förkämpar för demokrati och mänskliga rättigheter i Kina som förtrycks, fängslas och torteras.

I Sverige förekommer på högskolenivå språkutbildning i kinesiska (mandarin) men också andra kurser med koppling till Kina. All utbildning kopplad till Kina bör förses med en strimma av demokratiutbildning så att de som utbildas i sina kontakter med Kina kan bidra till demokratisträvandena. Ingen som i Sverige högskoleutbildats på något sätt med kopplingar till Kina ska vara okunnig om behovet av demokratiutveckling och utveckling av mänskliga rättigheter i Kina. Detta skall också gälla all forskning utifrån Kina och forskarkontakter med Kina.

Avser statsrådet att ta initiativ till inslag av demokratiutbildning och utbildning kring mänskliga rättigheter i all högskoleutbildning och forskning med koppling till kinesiskt språk och samhällsliv?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-11-04 Anmäld: 2009-11-04 Besvarad: 2009-11-11 Svar anmält: 2009-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-11)