Inskränkningar i mediemångfalden

Skriftlig fråga 2019/20:561 av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Enligt uppgifter i medierna kommer de digitala sändningarna av TV4 att släckas för en tredjedel av tittarna tisdag den 10 december. Telia, som sedan den 2 december formellt övertagit TV4, förhandlar enligt uppgift inte med sin konkurrent Tele2 om att förlänga avtalet för så kallade OTT-rättigheter för TV4. Om TV4 släcks ned innebär det ett nytt läge som många experter varnat för avseende medial dominans. Den största kommersiella kanalen, som varit tillgänglig för alla i 27 år, riskerar att släckas ned för vissa tittare i samband med att delstatliga Telia tar över kanalen. Staten är största ägare i Telia. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Avser ministern att vidta någon åtgärd för att säkerställa att ett statligt företag inte agerar så att mediemångfalden inskränks?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga