Inskränkningar av demokratiska fri- och rättigheter i Spanien

Skriftlig fråga 2013/14:291 av Karlsson, Sara (S)

Karlsson, Sara (S)

den 20 december

Fråga

2013/14:291 Inskränkningar av demokratiska fri- och rättigheter i Spanien

av Sara Karlsson (S)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Enligt uppgifter i medierna antar Spanien i dag (den 20 december 2013) lagstiftning som innebär inskränkningar i yttrande- och demonstrationsfriheten. Exempelvis ska handlingar som förolämpar staten förbjudas, och demonstrationer utan tillstånd ska kunna vålla stora bötesbelopp.

Spanien är inte ensamt om att tumma på demokratiska principer. Vi har sett en liknande utveckling i andra EU-länder, exempelvis i Ungern. Men exemplet Ungern har vållat större offentlig debatt och försök till agerande från EU-kommissionen. Hittills har utvecklingen i Spanien inte renderat några större reaktioner, åtminstone inte något som kommit till allmänhetens kännedom.

Min fråga till statsrådet är därför:

Vilka initiativ tar statsrådet och den svenska regeringen för att på EU-nivå uppmärksamma och agera mot denna urholkning av demokratin?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-20 Besvarad: 2014-01-10 Svar anmält: 2014-01-13 Anmäld: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-10)