Insatser för utbildning i Värmland

Skriftlig fråga 2012/13:192 av Högman, Berit (S)

Högman, Berit (S)

den 11 december

Fråga

2012/13:192 Insatser för utbildning i Värmland

av Berit Högman (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

I dag finns i Värmland 12 000 arbetslösa.  Värmland har också den senaste tiden drabbats hårt av varsel, inte minst i Säffle och Arvika kommuner.

Samtidigt finns det 2 500 lediga jobb och en spännande arbetsmarknad i grannlandet Norge. Oslo är vår närmaste huvudstad.

Landshövdingen har i samarbete med Region Värmland och berörda kommuner nu gjort en lista över insatser som behövs för att nya jobb ska växa fram och fler värmlänningar bli anställbara. Här är utbildningsinsatser en nyckelfråga.

I den framställan som gjorts till regeringen finns förslag om 100 nya YH-platser på befintliga utbildningar samt 100 nya högskoleplatser.

Utöver detta vill Värmland bli ett försökslän för att få upphandla utbildning omfattande yrkesvuxplatser, folkhögskoleplatser och arbetsmarknadsutbildningar utifrån regionens behov.

Min fråga till statsrådet är:

Kommer statsrådet att verka för att dessa idéer ska kunna realiseras i närtid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-12-11 Anmäld: 2012-12-11 Besvarad: 2012-12-19 Svar anmält: 2012-12-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-19)