Insatser för oberoende medier i Mellanöstern

Skriftlig fråga 2005/06:1521 av Wikström, Cecilia (fp)

Wikström, Cecilia (fp)

den 3 maj

Fråga 2005/06:1521 av Cecilia Wikström (fp) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Insatser för oberoende medier i Mellanöstern

Arabvärlden tillhör världens mest odemokratiska regioner. Möjligheterna att uttrycka sig fritt i tal och skrift är starkt begränsade. Politiska partier och oberoende organisationer har svårt att verka. Oppositionella fängslas och torteras. Dödsstraff förekommer. De mänskliga rättigheterna kränks systematiskt. Behovet av politiska reformer är enormt.

I denna miljö är det därför av största vikt att stödja de demokratiska krafterna. Det är därför oroande att Sida avbrutit sin upphandling kring medieinsatser i Mellanöstern med hänvisning till att vinnaren av upphandlingen, International Media Support (IMS), är dansk. För hur skulle det se ut @ efter krisen kring Muhammedteckningarna @ om danskar undervisade i yttrandefrihet i arabvärlden, tycks Sida resonera.

Att skjuta upp mediesatsningen sänder fel signaler till diktaturerna i arabvärlden, som i många fall underblåste oroligheterna efter publiceringen av Muhammedkarikatyrerna.

De associeringsavtal som slutits med parterna inom den så kallade Barcelonaprocessen kan fungera som ett påtryckningsmedel för införandet av demokratiska reformer, men då krävs att alla aktörer gemensamt tar sitt ansvar. Enligt min mening har Sida genom sitt agerande kring upphandlingen av medieinsatser brustit i detta ansvarstagande.

Min fråga till utrikesministern är därför:

Vilka åtgärder har utrikesministern för avsikt att vidta för att återuppta insatser för att stötta oberoende medier i Mellanöstern?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-05-03 Anmäld: 2006-05-03 Besvarad: 2006-05-15 Svar anmält: 2006-05-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-15)