Insatser för fler jobb i Värmland

Skriftlig fråga 2012/13:194 av Högman, Berit (S)

Högman, Berit (S)

den 11 december

Fråga

2012/13:194 Insatser för fler jobb i Värmland

av Berit Högman (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I Värmland finns 12 000 arbetslösa, och den senaste tiden har varslen duggat tätt, inte minst i västra Värmland.

Med anledning av detta har landshövdingen och Region Värmland i samråd med berörda kommuner sammanställt en kravlista till regeringen.

Ett av de viktigaste kraven i listan är att regeringen ska göra en ansökan till Europeiska globaliseringsfonden om ett stöd till regionen på 10 miljoner euro. Ansökan ska ta sin utgångspunkt i Volvokoncernens varsel i Säffle och Arvika men bör även omfatta andra företag inom samma bransch som varslat under 2012. För att detta ska bli möjligt måste regeringen omgående ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en ansökan. Intill dess att ansökan har beviljats av EU bör Arbetsförmedlingen vid behov förskottera individernas stöd och insatser.

Min fråga till statsrådet blir:

Har statsrådet för avsikt att agera i enlighet med landshövdingens och Region Värmlands krav?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-12-11 Anmäld: 2012-12-11 Besvarad: 2012-12-19 Svar anmält: 2012-12-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-19)