Insatser för effektivare energianvändning

Skriftlig fråga 2006/07:1006 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 12 april

Fråga

2006/07:1006 Insatser för effektivare energianvändning

av Lennart Axelsson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga, en fråga som kräver snabba beslut för att problemen ska kunna lösas. En viktig detalj i sammanhanget är en effektivare energianvändning. Inom ramen för 2002 års energipolitiska beslut satsas till och med i år pengar till olika åtgärder, som bland annat omfattar bidrag till kommunal energirådgivning.

Från och med nästa år upphör anslaget. Detta är uppseendeväckande med tanke på att allmänhetens engagemang för klimatfrågor växer starkt och de flesta är beredda att göra sin insats för en bättre miljö. Därför är det angeläget att regeringen fortsätter stödja aktiviteter som leder till effektivare energianvändning också hos enskilda individer.

Ett uteblivet stöd från staten till energirådgivning riskerar att verksamheten i många kommuner tvingas läggas ned, vilket vore ett allvarligt steg tillbaka i miljöarbetet.

Därför vill jag fråga näringsministern:

Är näringsministern beredd att vidta åtgärder som gör att den kommunala energirådgivningen ges förutsättningar att kunna fortsätta även under kommande år?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-12 Anmäld: 2007-04-12 Besvarad: 2007-04-18 Svar anmält: 2007-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-18)