insatser för att utveckla Glasriket

Skriftlig fråga 2003/04:1313 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 4 juni

Fråga 2003/04:1313

av Lars Wegendal (s) till statsrådet Ulrica Messing om insatser för att utveckla Glasriket

Glasriket har problem. Förslaget att lägga ned Sandviks glasbruk i Hovmantorp är ett av de senaste exemplen. Det är ett hårt slag mot Glasriket samtidigt som vi vet att det är ett av Sveriges populäraste turistmål och ett fint uttryck för svensk hantverksskicklighet. En nedläggning får också negativa konsekvenser för andra företag och för till exempel handeln. Jag är övertygad om att Glasriket har en framtid och goda utvecklingsmöjligheter. Men det gäller då att ta till vara hantverksskickligheten och det konstnärliga kunnandet. Glasriket har en egen livskraft men det behövs också statliga insatser på olika områden. Att utveckla Glasriket är en viktig del både av regionalpolitiken och för att ytterligare utveckla den turism som får en alltmer central roll i regionen. En åtgärd som regeringen bör överväga är att tillsätta en nationell samordnare för glasindustrin.

Jag vill fråga statsrådet Ulrica Messing vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att Glasriket ska kunna utvecklas.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarad: 2004-06-09 Svar anmält: 2004-06-14 Anmäld: 2004-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-09)