insatser för att utveckla Glasriket

Skriftlig fråga 2003/04:1312 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 4 juni

Fråga 2003/04:1312

av Carina Adolfsson Elgestam (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om insatser för att utveckla Glasriket

Glasriket har problem. Förslaget att lägga ned Sandviks glasbruk i Hovmantorp är ett av de senaste exemplen. Det är ett hårt slag mot Glasriket samtidigt som vi vet att det är ett av Sveriges populäraste turistmål och ett fint uttryck för svensk hantverksskicklighet. En nedläggning får också negativa konsekvenser för andra företag och för till exempel handeln. Jag är övertygad om att Glasriket har en framtid och goda utvecklingsmöjligheter. Men det gäller då att ta till vara hantverksskickligheten och det konstnärliga kunnandet. Glasindustrin är en del av vårt lands företagande, det företagande som vi vill stimulera och utveckla. Glasriket har en egen livskraft men det behövs också statliga insatser på olika områden. En åtgärd som regeringen bör överväga är att tillsätta en nationell samordnare för glasindustrin.

Jag vill fråga näringsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att stimulera den viktiga del av svenskt företagande som glasindustrin utgör.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-06-04 Besvarad: 2004-06-09 Svar anmält: 2004-06-14 Anmäld: 2004-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-09)