Insatser för att stödja forskningen i Södertälje

Skriftlig fråga 2011/12:608 av Nylund Watz, Ingela (S)

Nylund Watz, Ingela (S)

den 30 maj

Fråga

2011/12:608 Insatser för att stödja forskningen i Södertälje

av Ingela Nylund Watz (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Drygt tre månader har nu gått sedan Astra Zeneca kom med beskedet att lägga ned forskningsenheten i Södertälje. Beslutet innebär att ca 1 100 anställda blir utan jobb i en del av Stockholmsregionen som redan är hårt drabbad av arbetslöshet. Förutom de 1 100 direkt berörda innebär avvecklingen av forskningsenheten att hundratals fler jobb är i fara inom service- och tjänstenäringarna i Södertälje.

Behovet av snabba besked och konkreta insatser är stort för att inte viktig kompetens och högkvalitativa resurser skall gå förlorade och för att möjliggöra nya arbetstillfällen. I en interpellationsdebatt med näringsministern den 4 maj 2012 framkom det att ett antal insatser från regeringen planeras för att stödja den omställning som nu är nödvändig i Södertälje och södra Stockholmsregionen. Flera av dessa har fått ett gott mottagande, till exempel förslaget att tillskapa två nya forskningsinstitut inom Life Science i Södertälje.

Mot bakgrund av ovanstående blir min fråga till näringsministern:

När avser ministern och regeringen att lämna besked om konkreta förslag för att stödja det omställningsarbete som nu är nödvändigt i Södertälje och södra Stockholmsregionen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-05-30 Anmäld: 2012-05-30 Besvarad: 2012-06-07 Svar anmält: 2012-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-07)