Inrättandet av ett House of Sweden i Taipei

Skriftlig fråga 2021/22:1559 av Hampus Hagman (KD)

Hampus Hagman (KD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

I slutet av april beslutade en nästan enig riksdag att tillkännage för regeringen att Sveriges närvaro i Taiwan ska förstärkas genom inrättandet av ett House of Sweden i Taipei. Utrikesutskottet, som behandlat frågan, menar att det utvecklar relationerna och skapar möjligheter till ökade kontakter mellan Sverige och Taiwan.

Detta är klokt av flera skäl. Sverige och Taiwan delar sådana centrala värderingar som respekt för demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och yttrandefriheten. Men vi delar inte bara ovan nämnda kärnvärden, vi har också starka relationer när det gäller akademiskt utbyte och handel. Det finns en stor potential att fortsätta att fördjupa och stärka relationerna.

Samtidigt utsätts Taiwan ständigt för hot från Kina, bland annat genom ständiga kränkningar med militärflyg. Det finns således många skäl för Sverige att markera vårt stöd till demokratin Taiwan.

Sverige är i dag representerat i Taiwan genom Business Sweden, men precis som riksdagen nu har beslutat finns det anledning att inrätta ett House of Sweden. Flera länder i vår närhet har tidigare gjort samma sak. Storbritannien, till exempel, har ett British Office Taipei, och EU-länder som Österrike, Belgien och Nederländerna har gjort motsvarande namnbyten på sina kontor. Därigenom skickar dessa länder en tydlig signal om sitt stöd för demokratin Taiwan. Det finns ingen anledning för regeringen att avvakta med att följa riksdagens beslut.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

När kommer regeringen att hörsamma riksdagens beslut och inrätta ett House of Sweden i Taipei?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-10 Överlämnad: 2022-05-11 Anmäld: 2022-05-12 Svarsdatum: 2022-05-18 Sista svarsdatum: 2022-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga