Innebörden av miljöbalken

Skriftlig fråga 2009/10:786 av Gabelic, Aleksander (s)

Gabelic, Aleksander (s)

den 6 maj

Fråga

2009/10:786 Innebörden av miljöbalken

av Aleksander Gabelic (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I dag har det kommit till min kännedom att plan- och miljönämnden i Motala kommun genom ett tjänstemannabeslut begränsar speltiderna på Motala tennisklubbs banor i Varamon. Beslutet togs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken, vilket innebär att man bedömt att tennisspelandet orsakar en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Vidare menar man i beslutet att även lek och idrott kan ”utgöra en olägenhet för människors hälsa och därmed vara en miljöfarlig verksamhet”. Beslutet grundar sig i ljudets karaktär, det vill säga det ljud som uppstår när bollen träffar racketen, inte ljudets nivå. Ljudnivån har enligt de mätningar som förts inte överskridit några orimliga gränser. Dock finns inga tidigare vägledande domar när det gäller hur människor uppfattar ljudet från tennisspelande, därför är det svårt att säga vad som är en orimligt hög nivå för tennisspelande, enligt beslutet. I beslutet medges att kringboende till en idrottsplats får stå ut med vissa störningar, men i detta fall är gränsen för vad man får tåla överstigen, på grund av detta ”kort snärtande impulsliknande ljud i viss ljudnivå”. Beslutet innebär att spel endast får bedrivas mellan klockan 7.00 och 18.00 på vardagar. På söndagar och helgdagar får inget spel ske alls. Det är ett hårt slag mot tennisklubben och mot unga såväl som äldre tennisutövare och tennisintresserade. Beslutet försämrar förutsättningarna för att bedriva någon uteverksamhet kraftigt. Tävlingsverksamheten hotas och därmed tennisklubbens ekonomi. En fin anläggning som nu inte utnyttjas till fullo drabbar hela Motala kommun.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga miljöministern om han avser att ta något initiativ, lagstiftningsvägen eller på annat sätt, med anledning av det anförda.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-06 Anmäld: 2010-05-06 Besvarad: 2010-05-12 Svar anmält: 2010-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-12)