Inlandets näringsliv

Skriftlig fråga 2012/13:220 av From, Isak (S)

From, Isak (S)

den 19 december

Fråga

2012/13:220 Inlandets näringsliv

av Isak From (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Har regeringen varit delaktig i att en viktig aktör för näringslivsutvecklingen lägger ned verksamheten? Vattenfall Inlandskraft AB startade med en kassa på 100 miljoner kronor. Syftet var att bidra till näringslivsutvecklingen i Norrlands inland för att säkerställa att kompetens och kunnande utvecklas i de kommuner i Norrlands inland som Vattenfall är verksamt i.

Vattenfall ansåg sig tidigare vinna på ett utvecklat näringsliv i Norrlands inland och har därför genom Inlandskraft bidragit till att flera mindre företag startats. Vattenfall har tidigare lyft vikten av att kommunerna som bolaget verkar i ska ha goda levnadsvillkor och service som utvecklas. Inlandskraft har framgångsrikt verkat i 20 kommuner inom de fyra norrlänen. Enligt Inlandskrafts hemsida är Vattenfalls nu pågående besparingsprogram en orsak till att Inlandskraft upphör.

Vattenfall Inlandskraft inrättades 2004 för att stötta det lokala näringslivet i Norrlands inland. 100 miljoner kronor avsattes för att driva verksamheten. Vattenfall Inlandskraft har varit en betydande kraft för nya jobb och företag. Mer än 100 miljoner kronor har använts, och verksamheten har bidragit till mer än 2 000 arbetstillfällen i regionen.

Är avvecklingen av Vattenfall Inlandskraft i linje med regeringens näringspolitik, och vilka insatser tänker näringsministern göra för att inte Vattenfall Inlandskrafts insatser ska gå förlorade? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2012-12-19 Inlämnad: 2012-12-19 Svar anmält: 2013-01-14 Besvarad: 2013-01-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-14)