inköp av trafiksäkra och miljöanpassade motorcyklar

Skriftlig fråga 1999/2000:1114 av Segelström, Inger (s)

Segelström, Inger (s)

den 13 juni

Fråga 1999/2000:1114

av Inger Segelström (s) till miljöminister Kjell Larsson om inköp av trafiksäkra och miljöanpassade motorcyklar

Enligt typgodkännandedirektiven för två- och trehjuliga motorfordon skulle medlemsländerna typgodkänna fordon senast den 17 juni 1999. Typgodkännandedirektivet 92/61/EEG gäller för nationella godkännanden i högst fyra år efter den 17 juni 1999 dvs. till den 17 juni 2003. Därefter får endast gemensamt typgodkända fordon föras ut på marknaden.

Sverige valde att begränsa giltigheten till två år dvs. till den 17 juni 2001. Endast Sverige och Nederländerna valde att begränsa övergångstiden till två år. Nu har de nederländska myndigheterna ingått ett avtal med den nationella försäljningsorganisationen att man inte kommer att tillämpa tvåårsgränsen. Därmed är Sverige med största sannolikhet det enda landet inom EU som valt att begränsa tillgången på nationellt godkända fordon. Enligt uppgift var det EU-kommissionens uppfattning att det var fyra år som skulle gälla. Nu visar det sig att det tar betydligt längre tid än man trott. De stora tillverkarna i Europa och Japan behöver mer tid för att kunna uppfylla kraven i direktiven. Därmed uppstår ett begränsat urval av modeller på den svenska marknaden. Detta är till stor nackdel enligt folkrörelsen Sveriges motorcyklisters riksorganisation som trafikutskottet träffat. Resultatet blir att de äldre, mindre trafiksäkra och miljöanpassade modellerna blir kvar och att endast de dyra och stora märkena säljs. Vägverket och Naturvårdsverket är ansvariga för typgodkännandet. Näringsdepartementet och Vägverket är beredda att förlänga giltigheten för de nationella typgodkännandena från två till fyra år.

Avser miljöministern att förlänga tiden till fyra år?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-06-09 Besvarad: 2000-06-27 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-06-27)