Initiativ för ökad dialog

Skriftlig fråga 2007/08:64 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 10 oktober

Fråga

2007/08:64 Initiativ för ökad dialog

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Lars Leijonborg (fp)

En svensk konstnär, Lars Vilks, har avbildat islams främsta symbol i form av ett djur. Nu förväntas alla ställa upp till försvar för konstnärens rätt att uttrycka sin åsikt. Lars Vilks har gjort detta enligt egen utsago ”för att se hur långt man kan gå”.

Vilks har sin frihet i Sverige men han bidrar inte nämnvärt till att bistå dem som kämpar för grundläggande åsiktsfrihet i muslimska länder.

Yttrandefriheten är grundlagsfäst i Sverige. Denna rätt måste i ett internationellt perspektiv paras med ett personligt ansvarstagande.

Diskussionen måste nu föras vidare bortom kategoriska uttalanden och sårande provokationer. Regeringen bör ta snabba initiativ och öka förståelsen för både islam och svensk grundlag. Ett förslag värt att prövas är att ge regeringens Globaliseringsråd uppdraget att komma med en handlingsplan för hur man förklarar vår grundlagsfästa yttrandefrihet i såväl Sverige som utlandet, och främjar respekt religioner emellan.

Vilka initiativ avser statsrådet att vidta för att ge Globaliseringsrådet uppdraget att komma med en handlingsplan för hur man förklarar vår grundlagsfästa yttrandefrihet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-10-10 Anmäld: 2007-10-16 Besvarad: 2007-10-17 Svar anmält: 2007-10-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-17)