Initiativ för kvalitetssäkring inom socialtjänsten

Skriftlig fråga 2007/08:1223 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 15 maj

Fråga

2007/08:1223 Initiativ för kvalitetssäkring inom socialtjänsten

av Birgitta Eriksson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Akademikerförbundet SSR har låtit ett opinionsinstitut intervjua ett stort antal socialsekreterare om deras arbetssituation. Undersökningen visar att sju av tio socialsekreterare anser att antalet arbetsuppgifter har ökat. Arbetsbelastningen är så hög att det hindrar dem ifrån att genomföra ett planerat och systematiskt arbete med sina klienter. Detta gör givetvis att verksamhetskvaliteten blir sämre. På frågan om vad som i första hand styr valet av insatser inom socialtjänsten svarade så många som 30 procent att det var kommunernas ekonomi som styrde valet av insatser, inte klienternas behov. Detta stämmer väldigt illa med kommunens ansvar, det absoluta ansvaret för kommuninvånarna enligt socialtjänstlagen.

Dessutom säger varannan socialsekreterare i undersökningen att de har svårigheter att leva upp till socialtjänstlagens intentioner, detta beroende på ekonomiska krav som ställs på dem att spara pengar – att välja andra behandlingsalternativ, med andra ord, de som är billigare. I många kommuner pågår en omfattande förändring av socialtjänstens inriktning utan att någon egentlig diskussion förts i socialnämnden och utan att några politiska beslut fattats av kommunstyrelsen. Resurserna krymper samtidigt som behoven ökat de senaste åren.

Med en orimlig arbetssituation, där kraven är för höga, arbetsmängden för stor under en alldeles för lång tid, tryggheten och förståelsen liten, då väljer många att byta arbete.

Avser socialministern att ta några initiativ för att stödja kommunernas socialtjänst för att kvalitetssäkra ett likvärdigt klientbemötande i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-15 Anmäld: 2008-05-15 Besvarad: 2008-05-28 Svar anmält: 2008-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-28)