Infrastruktursatsningar i Mälardalen

Skriftlig fråga 2011/12:1 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 15 september

Fråga

2011/12:1 Infrastruktursatsningar i Mälardalen

av Roger Haddad (FP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Sveriges tillväxt påverkas av om vi har en fungerande infrastruktur eller inte. I en av de viktigaste ekonomiska regionerna i landet, Stockholm-Mälardalen, har förtroendevalda från kommuner och landsting arbetat hårt för att tillsammans med staten påskynda viktiga infrastruktursatsningar i regionen. Dels för att öka kapaciteten, dels för att höja kvaliteten för de resande. Oavsett om detta gäller studerande eller arbetspendlare till och från Stockholm. Västmanland är ett av de län som tagit en mycket aktiv del i detta arbete och lyckades tillsammans med regionala företrädare nå en bred överenskommelse under förra mandatperioden kring medfinansieringen av Citybanan. För våra invånare i länet är det viktigt att kunna motivera denna medfinansiering med målet om bättre kommunikationer till från Stockholm.

Staten har i samband med denna överenskommelse angivit ett antal viktiga projekt och sträckor efter en viss tidsplan. Från Västmanland är vi angelägna om att det som staten lovade i avtalet, och som delvis var villkor för medfinansieringen, om centrala sträckor från Stockholm till andra delar i Mälardalen, också blir verklighet i närtid. Flera viktiga förslag finns med i avtalet utöver just den viktiga satsningen på Citybanan.

Det är oroande om exempelvis kapacitetsutbyggnaden på sträckan Sundbyberg–Barkarby/Kallhäll skjuts på framtiden, en mycket central sträcka utifrån ett västmanländskt perspektiv.

Med anledning av oron om att dessa centrala infrastrukturinvesteringar skjuts ytterligare på framtiden är min fråga till infrastrukturministern:

Står statsrådet fast vid avtalet att även inkludera och bygga ut två nya spår, hela sträckan, Sundbyberg–Barkarby/Kallhäll senast 2015?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-09-15 Anmäld: 2011-09-19 Besvarad: 2011-09-22 Svar anmält: 2011-09-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-09-22)