Infrastruktursatsningar i Kalmar län

Skriftlig fråga 2007/08:1626 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 5 september

Fråga

2007/08:1626 Infrastruktursatsningar i Kalmar län

av Krister Örnfjäder (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Kalmar län har uppvaktat regeringen vid ett flertal tillfällen för att uppmärksamma de behov av infrastruktursatsningar som finns i länet. Så här långt tyder signalerna från regeringen på att satsningarna kommer att göras i storstäderna och i Norrbotten.

Jag räknar med att statsrådet med hjälp av den information hon fått inser att behovet av en modern infrastruktur för att skapa tillväxt i sydöstra Sverige kräver en kraftig satsning i Kalmar län för att klara behoven av upprustning av väg- och järnvägsnätet som gör det möjligt för en tillväxt som är nödvändig för att skapa arbetstillfällen i länet.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av den information som har lämnats vid de uppvaktningar som har gjorts från Kalmar län om behovet av satsningar på infrastrukturen i länet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-05 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-19 Svar anmält: 2008-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-19)