infrastrukturpropositionen

Skriftlig fråga 2000/01:343 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 4 december

Fråga 2000/01:343

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till näringsminister Björn Rosengren om infrastrukturpropositionen

Jag har i motioner, interpellationer och frågor mycket starkt agerat för att väg 73 på sträckan Fors@Älgviken (Haninge@Nynäshamn) snarast ska byggas ut till fyrfilig väg. Nuvarande vägsträcka tillhör de mest olycksdrabbade vägsträckorna i länet. Dessutom hindrar den dåliga vägstandarden en välbehövlig utbyggnad av hamnverksamheten och utveckling av andra arbetstillfällen i Nynäshamn. En utbyggd väg skulle öppna den sydligaste regiondelen av Stockholms län för en sund tillväxt och utveckling.

I en interpellationsdebatt med mig nyligen hänvisade näringsministern till en kommande proposition om infrastrukturens utveckling. I den ska bl.a. storleken på medel till utbyggnader av vägar aviseras. Den kommer därför att vara styrande för hur investeringsplanerna i landets olika län ska se ut.

Till denna proposition har regeringen hänvisat åtskilliga gånger i olika sammanhang. Den har vid flera tillfällen sagts vara på gång. Det börjar därför bli högintressant att nu definitivt få veta när regeringen kommer att lägga fram propositionen.

Med anledning härav vill jag fråga näringsministern:

När avser regeringen lägga fram den s.k. infrastrukturpropositionen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-12-04 Anmäld: 2000-12-12 Besvarad: 2000-12-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-12-13)