Infrastrukturpropositionen och nationell plan

Skriftlig fråga 2019/20:295 av Jessika Roswall (M)

Jessika Roswall (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

En rad infrastrukturfrågor väntar på svar, och listan kan göras lång. Arlandafrågan, eftersatt underhåll av järnväg och vägar, flaskhalsarna vid våra storstäder, underfinansiering av de inom plan redan beslutade projekten och ovanpå allt detta frågan om höghastighetståg är alla exempel på detta.

Enligt den cykel som tidigare regeringar arbetat efter, och som har tjänat vårt land väl, ska en infrastrukturproposition landa på riksdagen bord 2020 och en ny nationell plan 2022. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att återkomma med en infrastrukturproposition och ny nationell plan under innevarande mandatperiod?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-30 Överlämnad: 2019-10-31 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga