Infrastrukturen kring Umeå

Skriftlig fråga 2006/07:952 av Lundqvist-Brömster, Maria (fp)

Lundqvist-Brömster, Maria (fp)

den 29 mars

Fråga

2006/07:952 Infrastrukturen kring Umeå

av Maria Lundqvist-Brömster (fp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Regeringen har i budgetpropositionen redovisat att man har för avsikt att under mandatperioden genomföra en ny långsiktig planeringsprocess för åtgärder i järnvägs- och väginfrastruktur. Efter att ha tagit del av en information från Vägverket i mitt län kunde det konstateras att det dels finns en kortsiktig plan, dels en långsiktig plan. Inom den kortsiktiga planen ingår E 12 och E 4. Redan 1993 togs ett beslut om att sträckningen av dessa etapper kring Umeå skulle byggas om. Tyvärr har detta så viktiga vägpaket hela tiden blivit uppskjutet. E 4 går rakt igenom Umeå med mycket hög belastning av tung trafik. Den tunga trafiken motsvarar ca 10 procent av trafiken på E 4 genom centrum, men den står för 60 procent av utsläppet av kvävedioxid. Läget förvärras av klimatet. Kalla dagar stannar föroreningarna nära marken och blir därför mycket påtagliga. Detta har inneburit att Umeå inte klarar luftkvalitetsnormen. Umeå växer och näringslivet blomstrar. Nya företag visar sitt intresse för att etablera sig i Umeå, men den fråga som ständigt kommer upp i dessa sammanhang är det olyckliga med E 4:ans och E 12:ans dragning.

Med hänvisning till ovanstående frågar jag:

Kommer statsrådet att prioritera det sedan lång tid beslutade men dock ej påbörjade vägpaketet i Umeå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-29 Anmäld: 2007-03-29 Besvarad: 2007-04-04 Svar anmält: 2007-04-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-04)