Infrastrukturen i Kalmar län

Skriftlig fråga 2006/07:678 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 21 februari

Fråga

2006/07:678 Infrastrukturen i Kalmar län

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Efter ett antal år med stora företagsnedläggningar och hög arbetslöshet råder nu framtidsoptimism på många håll i Kalmar län. Det räcker att peka på den kinesiska Fanerdunsatsningen och etableringen av Ikea i Kalmar. Men en nödvändig förutsättning för att dessa företagsetableringar ska få full effekt och för att ytterligare etableringar ska komma till stånd är att en upprustning av infrastrukturen i länet snabbt påbörjas. En skyndsam utbyggnad av E 22 är ett av de mest angelägna projekten. Också järnvägen behöver rustas upp. Jag kan konstatera att näringsministern vid sitt besök i Kalmar den 12 februari inte kunde ge några besked om upprustningen av E 22. Bland annat mot den bakgrunden vill jag fråga:

Vilka infrastrukturprojekt i Kalmar län är statsrådet beredd att prioritera och när kan de i så fall påbörjas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-02-21 Anmäld: 2007-02-21 Besvarad: 2007-02-28 Svar anmält: 2007-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-28)