Infrastrukturavgifter

Skriftlig fråga 2014/15:194 av Johan Andersson (S)

Johan Andersson (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Riksdagen fattade i samband med budgetbehandlingen i höstas beslut om att införa infrastrukturavgifter på väg i Sundsvall och Motala från och med den 1 februari 2015.

Frågan har uppkommit i Motala bland de resenärer som dagligdags pendlar över bron över Motalaviken om möjligheten till autogiro för uppbörden av avgifter.

Vid kontakter med Transportstyrelsen, som är uppbördsmyndighet, har inte frågan klarlagts.

 

Min fråga till statsrådet är om det kommer att vara möjligt att betala via autogiro för dem som så önskar.

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2015-02-04 Anmäld: 2015-02-06 Sista svarsdatum: 2015-02-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga