införseln av kräftor

Skriftlig fråga 1999/2000:818 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 11 april

Fråga 1999/2000:818

av Lars Wegendal (s) till jordbruksminister Margareta Winberg om införseln av kräftor

Genom den skärpning som har skett har Sverige fått en bra lagstiftning för att bekämpa den illegala handeln med utrotningshotade djur och växter. Det finns dock fortfarande en del brister som bör rättas till. En brist gäller införseln av levande kräftor. Genom ändrade regler för 1,5 år sedan sker den i dag helt okontrollerat vilket innebär risk för att nya smitthärdar för kräftpest införs till svenska sjöar.

Jag vill fråga jordbruksministern:

Vilka åtgärder planeras för att skärpa införselbestämmelserna för levande kräftor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-04-11 Besvarad: 2000-04-19 Anmäld: 2000-04-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-19)