Införselkvoter

Skriftlig fråga 2006/07:1284 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 31 maj

Fråga

2006/07:1284 Införselkvoter

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Under valrörelsen var det parti som folkhälsoministern företräder mycket aktivt när det gällde att Sverige skulle få rätt att återinföra betydligt restriktivare införselkvoter för alkohol än vad vi har i dag. I regeringsställning tycks intresset dock ha svalnat. Det intryck man får är att folkhälsoministern väljer att hänvisa till andra departement när frågan aktualiseras. Men självklart måste detta vara ett ärende som i högsta grad rör folkhälsoministerns ansvarsområde.

Jag vill därför fråga:

Vad är statsrådet beredd att göra för att Sverige ska få rätt att införa restriktivare införselkvoter för alkohol?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-31 Anmäld: 2007-05-31 Besvarad: 2007-06-07 Svar anmält: 2007-06-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-07)