Införsel till Sverige av smittade levande djur

Skriftlig fråga 2018/19:827 av Magnus Oscarsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Förhandlingar pågår om EU:s nya djurhälsoförordning, som ska träda i kraft 2021. Vissa djurexporterande länder inom EU driver på för att sjukdomsfrihet i ett land inte längre ska vara en giltig grund för att ha särskilda införselregler för levande djur.

I det förslag som nu diskuteras inom EU föreslås att bland andra PRRS och paratuberkulos inte ska räknas till de sjukdomar som länder som är fria från en sjukdom kan ha särskilda djurhälsokrav för vid införsel av djur från andra EU-länder. Detta riskerar att försämra hälsoläget i Sverige.

Förekomsten i Sverige av resistenta sjukdomsorsakande tarmbakterier hos människor är ett växande folkhälsoproblem. Livsmedel utgör en av spridningsvägarna, och det handlar då ofta om tarmbakterier som följt med i importerade levande avelsdjur, exempelvis tuppar. Även införseln av resistenta bakterier som i sig själva inte är sjukdomsalstrande utgör ett problem, då deras gener för antibiotikaresistens riskerar att överföras till sjukdomsalstrande bakterier.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att förhindra införseln till Sverige av levande djur som bär på smittor, exempelvis PRRS, paratuberkulos eller resistenta tarmbakterier?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-27 Överlämnad: 2019-06-28 Besvarad: 2019-07-12 Sista svarsdatum: 2019-07-12 Anmäld: 2019-08-29
Svar på skriftlig fråga