införsel av alkohol

Skriftlig fråga 2004/05:1749 av Söderqvist, Nils-Erik (s)

Söderqvist, Nils-Erik (s)

den 30 maj

Fråga 2004/05:1749

av Nils-Erik Söderqvist (s) till statsrådet Morgan Johansson om införsel av alkohol

Den ökade alkoholkonsumtionen i Sverige är mycket oroande ur folkhälsosynpunkt. De generösa införselreglerna inom EU gör att billig alkohol flödar in i landet och utsätter oss för en press att sänka skatterna. Det är uppenbart att med de nuvarande införselreglerna försvåras möjligheterna för medlemsländerna att föra en politik som begränsar alkoholkonsumtionen.

Höjda minimiskatter på alkohol tycks avlägset. Det andra effektiva instrumentet vore att skapa strängare regler för hur mycket alkohol som får föras in för privat bruk. Därmed ökar möjligheterna för enskilda länder att ha kvar höga skatter på alkoholen.

Inom EU finns det en växande förståelse för att alkoholen inte kan betraktas enbart som en frihandelsfråga, utan att den också är en folkhälsofråga. EU:s kommissionär med ansvar för folkhälsa, Markos Kyprianou, oroas mycket av den försämrade folkhälsan och den ökade alkoholkonsumtionen inom EU.

Läget för Sverige att lyfta frågan om sänkta svenska införselkvoter på alkohol kan därför betraktas som mer gynnsamt än tidigare. En begränsning av flödet av alkohol över gränserna skulle kunna utgöra en del av en gemensam alkoholpolitisk strategi inom EU.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga om statsrådet avser att verka för att mer restriktiva regler införs inom EU för privat införsel av alkohol.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-05-30 Anmäld: 2005-05-31 Besvarad: 2005-06-08 Svar anmält: 2005-06-08
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-08)