Informell styrning av länsstyrelserna

Skriftlig fråga 2018/19:460 av Matheus Enholm (SD)

Matheus Enholm (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I sin granskningsrapport Vanans makt – regeringen styrning av länsstyrelserna (RIR 2019:2) anför Riksrevisionen att förekomster av minnesanteckningar från myndighetsdialogen med länsstyrelserna varierar från år till år. Från 2018 finns samtliga dialoger bevarade men från till exempel 2017 finns bara tre av sju bevarade. Vidare anför Riksrevisionen att dokumentationen inte följer någon särskild logik och att insynen i vad som sagts i dialogen därmed varierar från länsstyrelse till länsstyrelse. Riksrevisionen rekommenderar därför att de enskilda och gemensamma regelbundna myndighetsdialogerna med länsstyrelserna alltid bör dokumenteras inom Regeringskansliet. Detta för att dels möjliggöra ansvarsutkrävande, dels underlätta kunskapsöverföring inom Regeringskansliet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder ämnar statsrådet och regeringen vidta för att efterkomma Riksrevisionens rekommendationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-28 Överlämnad: 2019-03-28 Anmäld: 2019-03-29 Svarsdatum: 2019-04-10 Sista svarsdatum: 2019-04-10
Svar på skriftlig fråga