Informationshanteringen vid statliga myndigheter

Skriftlig fråga 2016/17:1841 av Roger Richtoff (SD)

Roger Richtoff (SD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Under senare tid har flera omständigheter uppdagats som tyder på bristande rutiner vid informationshantering hos myndigheter vars verksamhet på olika sätt anknyter till Försvarsmakten. Detta gäller förstås Transportstyrelsen, men också hos Fortifikationsverket har potentiella brister uppmärksammats.

Adekvata rutiner vid informationsinhämtning och -hantering kan vara av avgörande betydelse både ur säkerhetssynpunkt och för berördas personliga integritet. Det är naturligtvis mycket allvarligt när sådana rutiner brister. Hur det uppdagas och därefter hanteras kan leda till att allmänhetens förtroende för Försvarsmakten försämras.

Undertecknad vill att försvarsministern redogör för situationen hos övriga myndigheter vilka, liksom Transportstyrelsen och Fortifikationsverket, hanterar information som kan vara känslig ur försvarssynpunkt.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Finns det adekvata rutiner för informationshantering på exempelvis Försvarets radioanstalt, och har all personal som där arbetar med känslig information genomgått säkerhetsklassning eller säkerhetsprövning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-24 Överlämnad: 2017-08-25 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-08 Sista svarsdatum: 2017-09-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga