Informationshanteringen i Regeringskansliet

Skriftlig fråga 2017/18:1037 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Under sommaren 2017 meddelade statsministern att han initierat en noggrann genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet i samband med it-skandalen på Transportstyrelsen. Det arbetet skulle bedrivas skyndsamt men noggrant för att ge en helhetsbild. Statsministern lovade att så snart genomlysningen var klar skulle regeringen redogöra för den och för vilka åtgärder som behöver vidtas. Av detta framgår att den så kallade genomlysningen både skulle vara transparent och kombineras med en åtgärdsplan och på inget sätt kopplas till andra processer som exempelvis konstitutionsutskottets viktiga granskning.

I ett skriftligt svar den 10 januari 2018 angav statsminister Stefan Löfven att han har tillsatt en genomlysning som syftat till att ge en bild av händelseförloppet och informationsvägarna i samband med händelserna kring Transportstyrelsen. I statsministerns svar anges att slutsatserna om händelseförloppet redovisas i Regeringskansliets svar till konstitutionsutskottet. Det utelämnar dock delen om informationsvägarna. I samma svar anges i en enda mening att en slutsats av genomlysningen är att det interna informationsutbytet, som i de flesta fall fungerar väl, i det här fallet borde ha fungerat bättre.

När Dagens Nyheter har begärt ut dokumentation från den noggranna genomlysningen har någon sådan inte funnits att tillgå. Den utlovade redogörelsen för genomlysningen har alltså hittills stannat vid svar om händelseförloppet till konstitutionsutskottet och en enda mening i det skriftliga svaret om informationsvägarna. I en kommentar till Dagens Nyheter – Löfven säger nej till M:s krav på granskning av it-skandalen – hänvisar statsministern till konstitutionsutskottets granskning när han motiverar varför ytterligare granskning inte är nödvändig. 

Min fråga till statsminister Stefan Löfven är:

 

Ska den enda meningen i det skriftliga svaret från den 10 januari 2018 ses som statsministerns utlovade redogörelse för genomlysningen av informationsvägarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-15 Överlämnad: 2018-03-16 Anmäld: 2018-03-20 Svarsdatum: 2018-03-28 Sista svarsdatum: 2018-03-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga