Informationen vid SGU:s mineralkontor i Malå

Skriftlig fråga 2006/07:560 av Abramsson, Karl Gustav (s)

Abramsson, Karl Gustav (s)

den 26 januari

Fråga

2006/07:560 Informationen vid SGU:s mineralkontor i Malå

av Karl Gustav Abramsson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

En stor del av den svenska tillväxten härrör från gruv- och mineralnäringen. Under senare år har intresset för prospektering och etablerandet av gruvor ökat kraftigt. I Västerbotten har intresset formligen exploderat med ökad sysselsättning som resultat. En förutsättning för att vidmakthålla detta intresse är att företagen får tillgång till vederhäftig och lättillgänglig information om den svenska berggrunden.

Vid SGU:s mineralkontor i Malå finns det mesta av den intressanta informationen, men all information finns inte i digital form, vilket försvårar åtkomsten avsevärt.

Kostnaden för att omforma det fysiska underlaget till digital form beräknas uppgå till ca 20 miljoner kronor. Uppenbart förfogar inte SGU eller någon annan instans över denna penningresurs.

Med anledning av detta vill jag fråga om näringsministern är beredd att vidta åtgärder för att all information om den svenska berggrunden vid SGU:s mineralkontor i Malå kan överföras till digital form.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-01-26 Anmäld: 2007-01-30 Besvarad: 2007-02-07 Svar anmält: 2007-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-07)