information vid byggande av 3 G-master

Skriftlig fråga 2003/04:1072 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)

den 15 april

Fråga 2003/04:1072

av Sonja Fransson (s) till statsrådet Ulrica Messing om information vid byggande av 3 G-master

Runtom i landet pågår byggandet av 3 G-master. Många människor känner sig osäkra på vad det innebär för deras framtida hälsa. De tycker också att det många gånger är påträngande stora master i naturen. Inte minst då de inkräktar i närområdet och på en vacker utsikt. Enligt de underrättelser jag fått, ser informationen om dessa masters byggande väldigt olika ut i de olika kommunerna. Många undrar varför de inte fått information i tid, varför det enbart annonserats en gång i lokaltidningen, som de kanske inte alls har, varför de inte kunnat påverka trots att de går in med ledningar med mera på den egna marken. Nära grannar till platsen där masten byggs, där den kommer att dominera utsikten, har inte fått information om bygget. När de sedan givit synpunkter @ det kan handla om att flytta masten något och så vidare @ har de blivit illa bemötta.

Hot har förekommit, om att inte överklaga, för det är bäst för en själv och så vidare. Det här tycker jag är odemokratiskt. Så här får det inte gå till. Människor måste få del av information och de måste få möjlighet att lämna synpunkter. Människor ska inte behöva känna sig överkörda. Det måste vara slut med maktspråk från myndigheterna. Samråd och information är ledord i en demokrati.

Utifrån ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att människor ska få förbättrad information inom detta område och få möjlighet att påverka sin livsmiljö?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-04-15 Anmäld: 2004-04-15 Besvarad: 2004-04-21 Svar anmält: 2004-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-04-21)