Information till skolungdomar om islamismens brott mot mänskligheten

Skriftlig fråga 2018/19:389 av Robert Hannah (L)

Robert Hannah (L)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Radikal islamism har på senare år vunnit inflytande i våra svenska förorter. Förortsbor vittnar om att deras liv begränsas av religiösa moralpoliser. Alltför många muslimska svenska ungdomar radikaliseras. Göteborgs förorter har skickat flest stridande till terrororganisationen IS per capita av alla städer i Europa. Stockholm har upplevt två islamistiska terrordåd.

Vi har tre våldsbejakande grupper i Sverige: högerextrema, vänsterextrema och islamister. Vi måste börja tala klarspråk om islamismens hot mot vår demokrati. 2 000 av 3 000 våldsbejakande extremister i Sverige är islamister. Säkerhetspolisen anser att islamisterna är farligare än nazister eftersom de till antalet är många fler. Islamisterna är också bättre organiserade, mer accepterade av det svenska samhället och har starkare krafter som stöttar dem i omvärlden.

På samma sätt som Forum för levande historia i dag informerar svenskar och svenska skolungdomar om nazismens och kommunismens brott mot mänskligheten behöver det också upplysas om islamismens brott. Det skulle innebära ett tydligt ställningstagande från samhällets sida att slapphet mot denna mördarideologi är oacceptabel, att ge lärare stöd att ta diskussionen i klassrummen och att ge bättre förutsättningar att skydda svenska muslimska ungdomar från att falla för förrädisk propaganda.

Många svenskar med bakgrund i Mellanöstern har i åratal varnat för hoten från islamister men har då nonchalerats eller misstänkliggjorts av det svenska samhället. För att värna vår demokrati och öppenhet behöver vi börja lyssna på dem som in på skinnet upplevt vad islamismen gör med samhällen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Avser ministern och regeringen att ge Forum för levande historia i uppdrag att informera om islamismens brott?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-12 Överlämnad: 2019-03-13 Anmäld: 2019-03-14 Svarsdatum: 2019-03-20 Sista svarsdatum: 2019-03-20
Svar på skriftlig fråga