information till riksdagen

Skriftlig fråga 2000/01:1116 av Viklund, Margareta (kd)

Viklund, Margareta (kd)

den 25 april

Fråga 2000/01:1116

av Margareta Viklund (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om information till riksdagen

Någon av de första dagarna i februari fick försvarsutskottet information om att överbefälhavaren hade genomfört ett förbandschefsmöte på Arlanda i syfte att klarlägga omfattningen av nya brister i Försvarsmaktens ekonomi, men också för att diskutera olika åtgärder för att komma till rätta med de nya underskotten.

Riksdagens uppgift är bl.a. att fatta beslut om hur skattebetalarnas pengar ska användas, och genom kontroll följa upp att fattade beslut följs. Det är därför viktigt för tilltron till ett fungerande demokratiskt system att riksdagens ledamöter tidigt får korrekt information om avvikelser från fattade beslut, t.ex. i form av budgetöverskridanden.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att säkerställa att riksdagens ledamöter tidigt får tillgång till korrekt information om tillståndet i Försvarsmakten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-04-25 Anmäld: 2001-05-02 Besvarad: 2001-05-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-02)