Information till nordiska grannländer

Skriftlig fråga 2005/06:2042 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 21 augusti

Fråga 2005/06:2042 av Ingegerd Saarinen (mp) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Information till nordiska grannländer

Gunnar Kvassheim, ordförande i Stortingets energi- och miljöutskott, menar i Verldens Gang den 16 augusti att Sverige inte följt internationella avtal om att informera grannländer efter incidenten i Forsmark 1 i juli, vilket han finner ”oacceptabelt”.

Det norska strålskyddsinstitutet har riktat samma kritik mot de svenska myndigheterna, i något mildare ordalag.

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa att SKI och SSI lever upp till internationella åtaganden i detta avseende?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-08-21 Besvarad: 2006-09-04 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-04)