information till företagare om bostadsbidrag

Skriftlig fråga 1998/99:386 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)
Fråga 1998/99:386 av Inger Lundberg (s) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om information till företagare om bostadsbidrag

den 19 februari

 

Det är bra att socialförsäkringsministern tagit initiativ till att effekterna av det nya systemet med bostadsbidrag analyseras. De familjer och ungdomar, som har bostadsbidrag har små marginaler och rätt till ett system, som är lätt att överblicka och inte ger för drastiska effekter i familjeekonomin.

Jag vill i anslutning till analysen uppmärksamma ministern på att det finns skäl att se hur reglerna slår för, och hur informationen varit till, enskilda företagare. Har varit i kontakt med en småföretagare och flerbarnspappa, som besökte försäkringskassan tillsammans med sin revisor och tillsammans med kassan gick igenom hur olika fondavsättningar etc. skulle tolkas när han och familjen sökte bostadsbidrag. Familjen, som har små marginaler behöver väl det stöd bidraget ger.

Han följde sedan de anvisningar man kommit överens om, men har trots det blivit skyldig att återbetala 12 000 kr för 1997 och därför inte ens vågat skicka in ytterligare ansökan. De slutliga bedömningarna var andra än de han, revisorn och kassan gjorde tillsammans.

 

Jag vill därför fråga socialförsäkringsministern om hon är beredd att säkra att den analys av de nya reglerna för bostadsbidrag som nu sker också omfattar information till, och regler för, småföretagare.

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-02-19 Anmäld: 1999-02-23 Besvarad: 1999-03-03
Svar på skriftlig fråga