information om klamydia

Skriftlig fråga 2001/02:563 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 21 januari

Fråga 2001/02:563

av Anita Sidén (m) till socialminister Lars Engqvist om information om klamydia

För fjärde året i rad ökar antalet fall av klamydia. Statistik från Smittskyddsinstitutet som presenterades 18 januari i år, visar på mer än 22 000 rapporterade fall under 2001. Det är en ökning med 15 % jämfört med tidigare år. Sedan 1997 har rapporterade fall ökat med hela 60 %. Antalet smittade är dock fler än så, då många bär på klamydia utan att veta om det.

Enligt Folkhälsoinstitutets Kristina Ramstedt har klamydia blivit en folksjukdom bland unga. "Det är ett jätteproblem. Unga tycker att klamydia inte är något att oroa sig över. Men det kan ge oerhörda besvär och men för livet." Killar kan drabbas av testikel- och prostatainflammation och tjejer kan få bestående skador av äggledarna och därmed bli sterila. Många unga tror själva att ökningen beror på att färre ungdomar oroar sig för hiv i dag.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att öka informationsspridningen om klamydia?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-01-21 Anmäld: 2002-01-29 Besvarad: 2002-01-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-01-30)