Information mot prostitution

Skriftlig fråga 2008/09:241 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 11 november

Fråga

2008/09:241 Information mot prostitution

av Carina Hägg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Jag har motionerat om regeringens ansvar för att stå upp för sexköpslagen såväl nationellt som internationellt. Regeringen har gett Svenska institutet i uppdrag att ta fram besöksprogram för att utländska aktörer ska kunna studera arbetet i Sverige med att förebygga och bekämpa prostitution och handel med människor för sexuella ändamål. Samtidigt organiserar framträdande folkpartister sig på Internet mot de värderingar som den så kallade sexköpslagen står för. De agerar mot porrfria hotell och arbetet mot grov pornografi. Kraften i detta kan få till följd att arbetet mot sexslaveri undermineras. Verbala angrepp på fackligt arbete noteras också. En av dem som uppges ingå i dessa grupper är Olle Westerberg, generaldirektör för Svenska institutet. Därmed blir såväl regeringens viljeyttring med uppdraget till Svenska institutet som lämpligheten av valet av institutet oklara, vilket blir olyckligt.

Min fråga till ministern är:

På vilken grund gavs Svenska institutet uppdraget att informera om prostitution och människohandel för sexuella ändamål till nyckelpersoner, och vilket ansvar har ministern för det?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-11 Anmäld: 2008-11-11 Besvarad: 2008-11-18 Svar anmält: 2008-11-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-18)