Information mellan myndigheter

Skriftlig fråga 2019/20:508 av Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I Dagens Nyheter den 27 november 2019 uppges att en person arbetat två år som säkerhetsklassad chef på Kustbevakningen. Förra året avslöjades att chefen ljugit om sin bakgrund. Chefen sas upp från Kustbevakningen och blev arbetsbefriad med lön i åtta månader. Kustbevakningen anmälde incidenten till regeringen, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Trots detta rekryterades personen i år till en ny känslig chefstjänst, det vill säga som stabschef inom Försvarsmakten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vad gör statsrådet och regeringen för att säkerställa att information om den här sortens oriktiga uppgifter och bedrägerier på ett bättre sätt kan delas mellan och inom myndigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-28 Överlämnad: 2019-11-28 Anmäld: 2019-11-29 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11
Svar på skriftlig fråga