Införandet av ett bonus-malus-system för miljöbilar i Sverige

Skriftlig fråga 2012/13:499 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 13 maj

Fråga

2012/13:499 Införandet av ett bonus-malus-system för miljöbilar i Sverige

av Mats Pertoft (MP)

till miljöminister Lena Ek (C)

Regeringen har nyligen lagt fram och riksdagen beslutat om ett nytt system för miljöbilar i vilket kraven har skärpts. Det är bra. Men på sikt är det inte hållbart att skattebetalare ska subventionera bra miljöbilar. Ett system som under längre tid fungerat utmärkt i Frankrike och som fler och fler partier i Sverige nu förespråkar är ett bonus-malus-system, alltså ett system där de miljömässigt sämsta bilarna subventionerar de miljöbättre bilarna skattemässigt. Detta system är skattemässigt kostnadsneutralt för skattebetalarna som helhet. I dag behövs nya insatser som ytterligare främjar riktigt bra miljöfordon.

I dag har Miljöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet uttalat sig för införandet av ett bonus-malus-system för miljöbilar i Sverige.

Min fråga till miljöministern är därför:

När avser miljöministern att lägga ett förslag om bonus-malus-system för miljöbilar på riksdagens bord?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-13 Anmäld: 2013-05-14 Besvarad: 2013-05-22 Svar anmält: 2013-05-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-22)