Införandet av ensad Gripenflotta

Skriftlig fråga 2007/08:1167 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 29 april

Fråga

2007/08:1167 Införandet av ensad Gripenflotta

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Sverige har beställt serieleverans av JAS Gripen i tre omgångar: 1982, 1992 och 1997.

År 2007 beslutades att uppgradera 31 flygplan av den första versionen Gripen (JAS 39 A/B) till den modernare versionen av Gripen (JAS 39 C/D). Därmed skulle Gripenflottan ensas till 100 flygplansindivider, allihop i versionen JAS 39 C/D. Huruvida det blir någon ytterligare serieversion av Gripen (Super-JAS/JAS 39 E/F) till följd av en affär med Norge är fortfarande en öppen fråga.

Vinsten av investeringen i uppgradering till en ensad svensk Gripenflotta är lägre framtida sammanlagda kostnader för tekniskt vidmakthållande och underhåll.

JAS 39 C/D har i jämförelse med JAS 39 A/B helt olika typ av instrumentering i cockpit och flygdata presenteras i de i internationella flygsammanhang vedertagna enheterna fot och knop i stället för i meter och kilometer per timme. En ensad flotta ger därför också vinsten av enhetliga procedurer för det svenska flygvapnet när de bara behöver flyga med en version av Gripen. Investeringen av varenda flygtimme i JAS 39 C/D bär därmed mot framtiden och bidrar till flygförarens förmåga också till skarp internationell insats. Eftersom det synes sannolikt att antalet flygtimmar inte kommer att öka de närmaste åren torde det vara ändamålsenligt att snarast möjligt fasa ut JAS 39 A/B ur aktiv flygtjänst.

Vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder så att de ekonomiska och operativa vinsterna av en ensad Gripenflotta snarast möjligt kan realiseras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-29 Anmäld: 2008-05-05 Besvarad: 2008-05-08 Svar anmält: 2008-05-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-08)